Tiếng Việt

||

Cơ hội để mạnh mẽ một lần nữa. Cơ hội được cống hiến vì những điều mình tin là đúng đắn.

Trân trọng

Phạm Ngọc Sơn

Chủ tịch HĐQT
Công ty Cổ phần Greenpan