Tiếng Việt

||

THIẾT LẬPQUAN HỆ BỀN VỮNG

Chúng tôi luôn mong muốn xây dựng mối quan hệ tin cậy với bạn

Cảm ơn bạn đã lựa chọn cung cấp những thông tin cá nhân cho chúng tôi. Điều này giúp ích rất nhiều cho quá trình điều hướng xử lý hiệu quả ngay từ nguồn.

Các dữ liệu có thể được cung cấp/ thu thập thông qua các hình thức:

  • Qua các form điền tin: Khi truy cập vào Phần Liên Hệ hoặc Nhận Thông Báo, bạn sẽ giúp chúng tôi có được các thông tin cơ bản (họ tên, ngày sinh, địa chỉ, email, số điện thoại).
  • Qua tương tác trực tuyến: Chúng tôi có thể nhận và lưu trữ một số loại dữ liệu cá nhân mỗi khi bạn tương tác trực tuyến với chúng tôi: V/d: xem quảng cáo, tìm kiếm từ khóa liên quan…
  • Qua bên thứ 3: Thông qua các điều khoản hỗ trợ và quyền lợi với các đối tác hoặc bên thứ ba (đã nhận được sự chấp thuận của bạn) chúng tôi có được các thông tin bổ sung trên cơ sở dữ liệu đã được chia sẻ.
  • Chúng tôi cam kết việc tổng hợp tất cả những thông tin thu thập được từ các nguồn trên chỉ phục vụ cho hoạt động chăm sóc khách hàng, hoàn thiện chất lượng dịch vụ và mang lại những trải nghiệm truy cập tốt nhất cho người dùng.