Tôn chỉ
“Xanh - sạch - nhanh - bền vững”

GreenPan - nhà sản xuất Panel PIR số 1 Châu Á

Nhà tiên phong đổi mới tại Việt Nam

Khởi xướng chuyển đổi vật liệu xây dựng sang vật liệu xây không nung từ năm 2017, đến nay Greenpan tự hào đứng đầu Châu Á và top 5 toàn cầu trong lĩnh vực sản xuất panel PIR. Thành quả này là kết tinh của hoạch định kinh doanh chiến lược, khả năng thực thi ý tưởng và tôn chỉ/hoài bão/khát vọng “Thay đổi cách Việt Nam làm xây dựng” cho mục tiêu kiến tạo thêm nhiều công trình công trình xanh và bền vững.

Câu chuyện thương hiệu

Kiến tạo giải pháp tối ưu cho công trình xanh

Cách đây 1095 ngày, một đội ngũ khiêm tốn gồm 8 kĩ sư bắt đầu đặt quyết tâm cho một thách thức lớn: “Thay đổi cách người Việt làm xây dựng” thông qua lĩnh vực vật liệu xây không nung loại nhẹ. Đến nay, Greenpan - tập thể đồng lòng gồm hơn 70 thành viên đã và đang cùng nhau nỗ lực tạo dựng các giải pháp cấp tiến trong công nghệ đáp ứng XANH – SẠCH – NHANH – BỀN VỮNG. Công trình là sinh thể cho hiện tại và thế hệ mai sau, chính vì vậy dù tăng trưởng đến đâu, chúng tôi luôn duy trì giá trị cốt lõi mà Greenpan đang theo đuổi – Phát Triển gắn liền với Tái Tạo. Điều này giúp mỗi ngày của chúng tôi trở nên có ý nghĩa và tiếp thêm sức mạnh để tạo nên sự khác biệt.

Bản lĩnh tiên phong

Vững bước tiên phong

Tính tiên phong không chỉ gói gọn trong khái niệm “sự đi đầu”, đó còn là cam kết lâu dài trong hành động, về việc đánh giá sát sao những tác động của thương hiệu lên môi trường kinh doanh, thiên nhiên và con người. Mục tiêu của Greenpan là trở thành nhà tiên phong đúng nghĩa khi chúng tôi chấp nhận trưởng thành từ những bài học, từ đó không ngừng chuyển mình, mang đến những thay đổi tích cực và bền vững cho Việt Nam và thế giới.​

Niềm tin thương hiệu

Tạo dựng niềm tin

Giữa một thế giới không ngừng biến đổi, chúng tôi tin rằng để một thương hiệu vững vàng phát triển cần dựa trên ba niềm tin cốt lõi:

  • Thương hiệu có mục đích phát triển
  • Doanh nghiệp có mục đích cuối cùng​
  • Đội ngũ có chung mục đích phát triển, chung hệ giá trị, chung chí hướng​

Chúng tôi muốn góp phần kiến tạo nên thế giới theo cách chúng tôi đã hình dung. Ở thế giới đó, chúng tôi được tin tưởng bởi việc mình làm và thế hệ mai sau được sống thật trọn vẹn.

Giá trị cốt lõi

Giá trị đi cùng năm tháng

Giá trị cốt lõi của Greenpan chính là sự chân thành, tính tiên phong, sự cấp tiến, độ tin cậy và ý chí không ngừng vươn lên. Bằng việc sử dụng các giá trị này như kim chỉ nam trong mọi hoạt động, chúng tôi hi vọng tạo ra những sản phẩm mà đó chính là sự tổng hoà của thời gian, chi phí và tính hiệu quả. Có thể chúng tôi còn phải đi qua nhiều thử thách, nhưng các giá trị này vẫn sẽ không thay đổi, vì chúng đã làm nên Greenpan​.