CÔNG TY CỔ PHẦN GREENPAN

Địa chỉ: 27 Trung Tâm, Khu Công Nghiệp, Bình Tân, Hồ Chí Minh.
Điện thoại:+84-28 375 45680
Website: www.greenpan.com.vn