CÔNG TY CỔ PHẦN GREENPAN

Địa chỉ: Lô 25-27, Đường Trung Tâm, KCN Tân Tạo, Q. Bình Tân, TP. HCM.
Điện thoại:+84-28 375 45680
Website: www.greenpan.com.vn