CÔNG TY CỔ PHẦN GREENPAN

Địa chỉ: Lô 25 -27, đường Trung tâm, Khu công nghiệp Tân Tạo, phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Điện thoại:+84-28 375 45680
Website: www.greenpan.com.vn