CAM KẾT TÍNH MINH BẠCH Chúng tôi chịu trách nhiệm đảm bảo nội dung hợp pháp

Điều khoản sử dụng

Tại Greenpan, chúng tôi tôn trọng sự quan tâm của bạn về quyền riêng tư và trân trọng quan hệ giữa bạn và chúng tôi. Website này được chúng tôi sản xuất và duy trì với mục đích cung cấp các thông tin về Tập đoàn, thương hiệu, sản phẩm và dịch vụ của Greenpan. Chúng tôi luôn nỗ lực để tạo ra một giao diện thân thiện nhất với người dùng, nhằm mang đến những trải nghiệm thao tác tốt nhất cho bạn. Chúng tôi mong bạn dành thời gian đọc và tìm hiểu kỹ những điều khoản và thỏa thuận pháp lý giữa bạn và chúng tôi được mô tả sau đây, trước khi sử dụng trang web này hoặc bất kỳ trang web khác của chúng tôi. Thông qua việc truy cập, duyệt nội dung, hoặc sử dụng bất kỳ tính năng, hình ảnh nào của trang web, người sử dụng xác nhận rằng mình đã đọc, hiểu và đồng ý với việc tuân thủ các quy định này. Nếu bạn chưa hoàn toàn chấp nhận với những điều khoản sử dụng, xin vui lòng không sử dụng trang. Chúng tôi chịu trách nhiệm đảm bảo tính hợp pháp của việc cung cấp nội dung trên website đến người sử dụng. Mọi thông tin, hình ảnh và toàn bộ nội dung được chúng tôi đăng tải trên website đều tuân thủ các quy định của pháp luật, phù hợp với mọi người dùng.
Quyền riêng tư

Cookie và các công nghệ khác được chúng tôi sử dụng để lưu trữ thông tin khi bạn truy cập các trang web của Greenpan, bao gồm địa chỉ IP, các trang web và liên kết khi bấm vào. Chúng tôi cũng sử dụng cookie kỹ thuật số trong các email được gửi đi, cho phép chúng tôi biết bạn đã nhận chúng hay chưa. Bạn hoàn toàn có thể xóa và từ chối cookie trên trình duyệt web của mình. Chúng tôi có thể sử dụng thông tin này, cùng với các thông tin bạn cung cấp trong quá trình đăng ký trên trang web, hoặc bằng cách khác, để gửi đến bạn những thông tin đáng quan tâm. Hoạt động này tuân thủ theo Quy định Quyền riêng tư của chúng tôi.

Sửa đổi các Điều khoản

Trong từng thời điểm, chúng tôi có thể thay đổi hoặc chỉnh sửa các Điều khoản này. Do vậy, chúng tôi khuyến nghị bạn nên vào trang “Điều khoản sử dụng” mỗi khi truy cập các trang web. Nếu bạn tiếp tục sử dụng trang web của Greenpan sau khi chúng tôi đã thay đổi hoặc chỉnh sửa những điều khoản sử dụng này, cùng nghĩa với việc bạn đồng ý với các điều khoản sử dụng mới.

Bản quyền, Nhãn hiệu và Quyền sở hữu trí tuệ

Chúng tôi tôn trọng tài sản trí tuệ của mọi cá nhân, tổ chức, và chúng tôi yêu cầu người sử dụng trang web này làm điều tương tự. Đây là trang web chỉ cho phép sử dụng vì mục đích phi thương mại của người sử dụng, và phải ghi rõ nguồn tham khảo là Greenpan mỗi khi sử dụng tài liệu, nội dung hoặc hình ảnh tại website. Người dùng không được chỉnh sửa, sao chép, phân phối, truyền tải, hiển thị, công bố, cấp phép, chuyển giao, chia sẻ hoặc bán bất kỳ nội dung hoặc thông tin liên lạc nào được đăng hoặc hiển thị trên trang web, bao gồm tất cả các văn bản, đồ họa, hình ảnh (động và tĩnh), âm thanh, minh họa, thông tin, phần mềm, sản phẩm hoặc dịch vụ và các chi tiết liên quan, trừ khi có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi. Vi phạm những Điều khoản sử dụng này đồng nghĩa với việc vi phạm các quyền Sở hữu Trí tuệ của chúng tôi cũng như của các nhà cung cấp nội dung liên quan, và Greenpan hoặc các nhà cung cấp nội dung liên quan có thể khởi kiện để bảo vệ các quyền hợp pháp này. Ngoài ra, người dùng sẽ không:

  • ✓ Điểm của chúng tôi, gây ra hoặc có thể gây ra tải lượng truy cập bất hợp pháp lên trang web của chúng tôi.
  • ✓ Can thiệp hoặc tìm cách can thiệp vào hoạt động bình thường của trang web hoặc bất cứ hoạt động nào được tiến hành trên trang web của chúng tôi.
Nội dung do người gửi

Bạn có thể tải lên và/hoặc tải về nội dung. Mọi thông tin, dữ liệu, văn bản, phần mềm, âm thanh, ảnh chụp, ảnh đồ họa, video, tin nhắn hoặc nội dung khác do người dùng đăng tải (“Nội dung do người dùng gửi”) thuộc trách nhiệm duy nhất của bạn. Người dùng hoàn toàn chịu trách nhiệm về mọi nội dung đăng tải, gửi qua email, truyền tải hoặc có sẵn qua phương tiện khác và mọi nghĩa vụ phát sinh từ/hoặc liên quan đến mọi nội dung mà người dùng truyền qua trang dưới bất kỳ hình thức nào. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về mọi nội dung này cũng như không kiểm soát nội dung và không đảm bảo trạng thái nguyên bản, độ chính xác, trung thực hoặc chất lượng của nội dung hoặc không đảm bảo rằng bạn sẽ không gặp những tài liệu mang tính xúc phạm, khiếm nhã, bị phản đối. Ngoài ra, chúng tôi có quyền xóa nội dung bất kỳ lúc nào, kể cả không hạn chế đối với bất cứ nội dung nào mà chúng tôi tự xác định là có tính xúc phạm, khiếm nhã và không phù hợp với thuần phong mỹ tục Việt Nam.

Quyền sở hữu nội dung do người gửi

Khi đăng tải nội dung do người dùng gửi, bạn cho phép chúng tôi sử dụng, sao chép, công bố, công khai, hiển thị, phân phát và chỉnh sửa nội dung đó theo cách thức không độc quyền, có thể chuyển nhượng, được trả phí đầy đủ, miễn phí tiền bản quyền, sử dụng lâu dài và không thể thu hồi.

Liên kết của Bên thứ ba

Trang web của chúng tôi có thể cung cấp liên kết đến các trang web khác được cung cấp bởi bên thứ 3 (Các trang liên kết). Chúng tôi được miễn trách giám sát các nội dung trên trang web liên kết và không có quyền thay đổi, cập nhật hoặc kiểm soát nội dung trên các trang liên kết. Việc chúng tôi cung cấp liên kết tới trang web của bên thứ ba không biểu thị như một sự chứng thực, ủy quyền, tài trợ, hoặc sáp nhập liên quan đến các trang web này, chủ sở hữu của chúng hoặc các nhà cung cấp. Các trang liên kết có thể có quy định, chính sách riêng tư, điều khoản bảo mật, điều khoản truyền tải thông tin cá nhân và các điều khoản khác, không trùng với các điều khoản đươc cung cấp trong chính sách quyền riêng tư của chúng tôi. Nếu quý khách truy cập các trang liên kết này, xin vui lòng xem điều khoản sử dụng, chính sách riêng tư, thông báo và chính sách tương ứng.

Nội dung Trang web - Miễn trừ Trách nhiệm

Chúng tôi không chịu trách nhiệm nào về thiệt hại mang tính trực tiếp, gián tiếp, là hậu quả, hình phạt hay thiệt hại ngẫu nhiên (bao gồm – không giới hạn – cả thiệt hại mất mát về kinh tế, hợp đồng, doanh thu, dữ liệu, thông tin hay gián đoạn kinh doanh) gây ra, do quá trình kết nối, khả năng truy cập trang web hay khi quý khách tiếp nhận các nội dung được truyền tải, thể hiện công khai. Cùng với những điều khoản nêu trên, chúng tôi hay bất cứ bên nào khác liên quan đến việc tạo ra, sản xuất hoặc cung cấp website không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại hoặc trừng phạt trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên phát sinh từ việc truy cập, sử dụng, hoặc không có khả năng truy cập, sử dụng website của người dùng. Bất kỳ nội dung tải về, tải lên hoặc thu được thông qua việc sử dụng website được thực hiện theo quyết định và xác suất rủi ro của người dùng. Trách nhiệm đánh giá tính chính xác, đầy đủ và hữu ích của tất cả các ý kiến, tư vấn, dịch vụ, hàng hóa và các thông tin khác được cung cấp thông qua website hoặc trên Internet nói chung, là hoàn toàn thuộc về người dùng.

Hoạt động của Trang web - Miễn trừ Trách nhiệm

Chúng tôi nỗ lực để duy trì trang web và hoạt động của trang, nhưng không thể chịu trách nhiệm đối với kết quả của bất kỳ khiếm khuyết nào có thể tồn tại trên trang web và hoạt động của Trang. Đối với hoạt động của trang web, chúng tôi được quyền từ chối mọi đảm bảo, dù là rõ ràng hay ngụ ý, đối với tính thương mại hoặc tính phù hợp cho một mục đích cụ thể, quyền sở hữu và tính không vi phạm. Chúng tôi không đảm bảo rằng:

  • ✓ Hoạt động của trang web đáp ứng yêu cầu của người dùng
  • ✓ Khả năng truy cập vào trang web sẽ không bị gián đoạn, kịp thời, an toàn, không chứa vi-rút, Trojan hoặc các thành phần độc hại khác, hoặc không có lỗi hoặc khiếm khuyết
  • ✓ Người dùng (không phải chúng tôi) chịu toàn bộ chi phí bảo dưỡng, sửa chữa hoặc chỉnh sửa cần thiết cho thiết bị máy tính và phần mềm của người dùng do vi-rút, lỗi hoặc bất kỳ vấn đề nào khác người dùng gặp phải khi truy cập trang web.
Bồi thường thiệt hại

Trong trường hợp vi phạm các điều khoản sử dụng, người dùng phải thực hiện các bước phù hợp để giảm thiểu tổn thất phát sinh liên quan đến bất kỳ khiếu nại hay hành động (cho dù là, sơ suất vi phạm hợp đồng hay không), hành vi có thể gây bất lợi cho Greenpan. Người dùng đồng ý đền bù, bảo vệ và không làm tổn hại cho chúng tôi, giám đốc, nhân viên, đại lý, bên cấp phép và nhà cung cấp của công ty đối với mọi phí tổn và thiệt hại bao gồm phí luật sư, do bất kỳ vi phạm nào của người dùng với các Điều khoản này về việc người dùng sử dụng trang web này hoặc việc sử dụng bất kỳ trang web nào của chúng tôi bằng tài khoản người dùng đã đăng ký. Lưu ý tất cả các thông tin tham khảo liên quan đến “các đoạn viết”, “lưu ý”, và “thông báo” và tất cả các biểu thức tương tự sẽ được thực hiện bằng phương pháp truyền thông điện tử (như thư điện tử) nếu các bên dựa vào truyền thông và có các bằng chứng thừa nhận rằng thông tin liên lạc đã được gửi và nhận.

Điều khoản chung

Các điều khoản sử dụng này và mọi điều khoản bổ sung được đăng tải trên Trang có hiệu lực thay thế toàn bộ thỏa thuận giữa chúng tôi và liên quan đến hành vi sử dụng Trang của bạn. Việc chúng tôi không thể thi hành bất kỳ phần nào trong Điều khoản này đều không được hiểu là sự từ bỏ các quyền của chúng tôi theo Điều khoản này, dù đối với công ty hay với bất kỳ cá nhân nào. Chỉ có khước từ cụ thể bằng văn bản được ký bởi đại diện có thẩm quyền của Greenpan mới có hiệu lực pháp lý.

Call Now Button